FUJITSU ALKALINE BATTERY

(ถ่านอัลคาไลน์ ฟูจิตสึ)

Best for digital Devices

เทคโนโลยีที่พร้อมสนองตอบการใช้งานกับอุปกรณ์ดิจิตอลในยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ พลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เครื่องเล่นเทป, ซีดี, วีซีดีพกพา,ไมค์ลอย, หูฟังไร้สาย ฯลฯ

Real Power with value price

คุณสามารถวางใจในคุณภาพแบตเตอรี่ของ ถ่านอัลคาไลน์ ฟูจิตสึ (Fujitsu Alkaline battery) ได้ว่าถ่าน ของเราทุกก้อนเปี่ยมด้วยคุณภาพ ไม่รั่วซึม และเหนือกว่าด้วยมาตรฐานการผลิตที่สูง ได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม