FUJITSU LITHIUM BATTERY

(ถ่านลิเธี่ยม ฟูจิตสึ)

ถ่านลิเธี่ยมฟูจิตสึ (Fujitsu Lithium Battery) รุ่น CR2, CR123A สำหรับกล้องอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ แรงดันไฟฟ้า 3 V. ถ่ายร่วมกับเฟรชได้ อีกทั้งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ทั้งเครื่องจักร สัญญาณกันขโมยชั้นนำ เครื่องมือแพทย์คุณภาพสูง

ถ่านลิเธี่ยมฟูจิตสึ (Fujitsu Lithium Battery) รุ่น CR2, CR123A มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ให้พลังงานต่อ เนื่องได้เต็มที่ และเก็บได้ยาวนาน  อายุพร้อมใช้งานภายใน 10 ปี พลังงานคุณภาพของถ่านลิเธี่ยมฟูจิตสึ มั่นใจได้ทุกก้อน