LITHUIM

BATTERY
Lithium Battery

Fujitsu Lithium Battery

Superior charge retention

ถ่านลิเธียมฟูจิตสึออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละประเภท ถ่านมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ให้พลังงาน เต็มที่และเก็บได้ยาวนาน อายุเก็บรักษานาน 10 ปี นับจากวันที่ผลิต ตัวอย่างอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ เช่น

  • กล้องถ่ายรูปแรงดันไฟฟ้า 3V. ใช้กับ Flash trigger Yougnuo
  • กล้อง Instax
  • กล้องอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
  • อุปกรณ์เครื่องใช้ อิเล็กทรอนิคส์
  • สัญญาณกันขโมยขั้นนำ
  • เครื่องมือแพทย์
  • ไฟฉาย Surefire
  • เครื่องจักร

Lithium Battery (Cyrindrical)

Lithium Battery

FUJITSU Lithium CR2

แรงดันไฟฟ้า 3V. แพ็ค 1 ก้อน

Lithium Battery

FUJITSU Lithium CR123A

แรงดันไฟฟ้า 3V. แพ็ค 1 ก้อน